Uchwały zarządu

Nr 2088/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 6 do Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2007 r. numer: SR.EFS.1/WUP/07 w sprawie dofinansowania działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Aneksu nr 7 do Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2007 r. numer: SR.EFS.1/MJ/07 w sprawie dofinansowania działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (z wyłączeniem działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie)

więcej

Nr 2087/306/13 z dn. 03-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie forum instytucji otoczenia biznesu (IOB), w ramach projektu systemowego pn.: „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” oraz na wydatkowanie środków na realizację tego zadania

więcej

Nr 2086/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie wyznaczenia zastępstwa dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie

więcej

Nr 2085/306/13 z dn. 03-12-2013

w sprawie powierzenia Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie wykonania czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Województwa Mazowieckiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup karetki transportowej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.