Uchwały zarządu

Nr 2169/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie przejęcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

więcej

Nr 2168/307/13 z dn. 10-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na kontrolę i monitoring konwersji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego - III Tura, w ramach realizacji części zadania projektowego „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych oraz monitoring i kontrola opracowań informatycznych oraz prac instalacyjnych, kontrola opracowanych danych”

więcej

Nr 2167/307/13 z dn. 10-12-2013

uchylająca uchwałę w sprawie wydatkowania w roku 2013 środków finansowych na realizację zamówienia publicznego na dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie gminnym oraz konwersję do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w ramach projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

więcej

Nr 2166/307/13 z dn. 10-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania w roku 2013 środków finansowych na zakup usługi polegającej na realizacji części zadania projektowego „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych” realizowanego w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu i rozliczenia projektu

więcej

Nr 2165/307/13 z dn. 10-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie w roku 2013 środków finansowych na zakup usługi polegającej na opracowaniu wymagań dla aplikacji dot. wspierania samorządów gminnych w realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. ws. utrzymania czystości i porządku w gminach tworzonej w ramach Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

więcej

Nr 2164/307/13 z dn. 10-12-2013

zmieniajaca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury udzielenia zamówień uzupełniających do zamówienia publicznego na realizację zadania projektowego „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB” - II tura

więcej

Nr 2163/307/13 z dn. 10-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych na zakup usług pozostałych w ramach  Projektu „Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej” (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaning Urban Economies – THE ISSUE)

więcej

Nr 2162/307/13 z dn. 10-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację części zadania projektowego „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB”

więcej

Nr 2161/307/13 z dn. 10-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych na podróże służbowe zagraniczne w ramach  Projektu „Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej” (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaning Urban Economies – THE ISSUE)

więcej

Nr 2160/307/13 z dn. 10-12-2013

w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące na działce Państwa I. i B. T.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.