Uchwały zarządu

Nr 166/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

więcej

Nr 165/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej

Nr 164/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach

więcej

Nr 163/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej

Nr 162/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

więcej

Nr 161/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

więcej

Nr 160/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem

więcej

Nr 159/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w obszarze polityka społeczna, podobszarze działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

więcej

Nr 158/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

więcej

Nr 157/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.