Uchwały zarządu

Nr 136/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze

więcej

Nr 135/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie powołania członka Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie

więcej

Nr 134/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu

więcej

Nr 133/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku

więcej

Nr 132/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Placówek w Gołotczyźnie

więcej

Nr 131/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu

więcej

Nr 130/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu

więcej

Nr 129/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni

więcej

Nr 128/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku

więcej

Nr 127/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.