Uchwały zarządu

Nr 146/17/15 z dn. 03-02-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Ciechanowie

więcej

Nr 145/17/15 z dn. 03-02-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2012 – 2015 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 144/17/15 z dn. 03-02-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego  Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2012 – 2015 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

więcej

Nr 143/17/15 z dn. 03-02-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2012 – 2015 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji RPO WM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 142/17/15 z dn. 03-02-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału alokacji środków na lata 2012 – 2015, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach VIII Priorytetu Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

więcej

Nr 141/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zawiadomień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w postępowaniach administracyjnych w sprawie zwrotu środków w projektach realizowanych w RPO WM w ramach inicjatyw JEREMIE i JESSICA
 

więcej

Nr 140/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zawiadomień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w postępowaniach administracyjnych w sprawie zwrotu środków w projektach realizowanych w RPO WM w ramach inicjatyw JEREMIE i JESSICA

więcej

Nr 139/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zawiadomień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w postępowaniach administracyjnych w sprawie zwrotu środków w projektach realizowanych w RPO WM w ramach inicjatyw JEREMIE i JESSICA

więcej

Nr 138/17/15 z dn. 03-02-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-009/13 pt.: „Kierunek – Własna Firma V”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

więcej

Nr 137/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.