Uchwały zarządu

Nr 156/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na użyczenie pomieszczenia o pow. 25 m2 znajdującego się w budynku nr 41 przy ul. Partyzantów 2/4

więcej

Nr 155/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na części działki o nr ewidencyjnym 6721/3 w Gostyninie przy ul. Zalesie 1

więcej

Nr 154/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie przyjęcia przez Województwo Mazowieckie od Gminy Kuczbork – Osada darowizny nieruchomości położonych na terenie wsi Kuczbork przeznaczonych pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 563

więcej

Nr 153/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie przyjęcia od Gminy Lesznowola pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”, w związku z budową węzła drogowego „Sękocin Nowy” umożliwiającego połączenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 z drogą krajową Nr 7

więcej

Nr 152/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie przekazania w formie darowizny Fundacji „Portal Fm – Pomagamy Dzieciom” drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego drogi wojewódzkiej nr 560

więcej

Nr 151/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Czosnów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 1+220 do km 1+270 w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2403W w km 1+251 (Kazuń Nowy) oraz na odcinku od km 3+400 do km 3+450 w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2403W (Kazuń Polski)

więcej

Nr 150/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na rozbiórkę budynków magazynowych położonych na działce nr ewid. 2/2 i 2/3 obręb 51 w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20

więcej

Nr 149/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 16 znajdującego się w budynku przy ul. Zalesie 8 w Gostyninie oraz zakupu ogłoszenia prasowego

więcej

Nr 148/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej nt. działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2007 – 2013 oraz bieżącej działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

więcej

Nr 147/17/15 z dn. 03-02-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie konkursu pt.: „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.