Uchwały zarządu

Nr 1136/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2015 r., dla których organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie

więcej

Nr 1135/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie sprawozdania Zarządu Województwa Mazowieckiego z obejmowania udziałów lub akcji w spółkach handlowych przez Województwo Mazowieckie za okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku

więcej

Nr 1134/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2015 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej

Nr 1133/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2015 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej

Nr 1132/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Przasnyskim umowy na realizację w latach 2015 – 2016 zadania pn.: „Remont pomieszczeń WTZ, wymiana windy osobowej oraz remont pawilonu chłodniczego na warzywa i owoce – DPS Przasnysz, ul. Ruda 1”

więcej

Nr 1131/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza

więcej

Nr 1130/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wypowiedzenia i ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Gołdapi przy ulicy Wolności

więcej

Nr 1129/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wypowiedzenia i ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Rynek Nowego Miasta 3/5/7

więcej

Nr 1128/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na wynajem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia w budynku administracyjnym położonym przy ul. Krychnowickiej 1 w Radomiu

więcej

Nr 1127/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rozbiórkę budynku magazynowego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.