Uchwały zarządu

Nr 1126/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wyrażenia zgody dla Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na zawarcie umowy najmu nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73 w części stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1125/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla budowy nowego przebiegu obecnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 631 pomiędzy km 0+500 a km 1+582 w mieście Nowy Dwór Mazowiecki

więcej

Nr 1124/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta Sierpc zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 541 w mieście Sierpc na odcinku od km 87+100 do km 87+300

więcej

Nr 1123/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie przekazania Gminie Szydłowo destruktu asfaltowego pozyskanego w trakcie frezowania drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 93+230 do km 94+230

więcej

Nr 1122/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Poddziałanie 10.3.4]

więcej

Nr 1121/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Poddziałanie 10.1.4]

więcej

Nr 1120/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 9.3]

więcej

Nr 1119/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 9.1]

więcej

Nr 1118/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Poddziałanie 2.1.1]

więcej

Nr 1117/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Poddziałanie 2.1.1]

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.