Uchwały zarządu

Nr 1116/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1115/68/15 z dn. 25-08-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, instrukcji wypełniania tego wniosku oraz załączników do wniosku

więcej

Nr 1114/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie aktualizacji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybach konkursowych i pozakonkursowych na 2015 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1113/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie zatwierdzenia podziału środków na lata 2015 – 2018 dla kategorii interwencji nr 123 Informacja i komunikacja, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów w ramach XI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1112/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie zatwierdzenia podziału środków na lata 2015 – 2018 dla kategorii interwencji nr 122 Ewaluacja i badania, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów w ramach XI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1111/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie zatwierdzenia podziału środków na lata 2015 – 2018 dla kategorii interwencji nr 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów w ramach XI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1110/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie przyjęcia Instrukcji postępowania w zakresie weryfikacji zobowiązań wynikających z postanowień umowy o przyznaniu pomocy w działaniu 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze objęte PROW na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1109/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów, aneksów zmieniających umowy oraz rozwiązywania umów przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach zadań delegowanych przez Agencję płatniczą do Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1108/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie udzielenia upoważnienia do zatwierdzania do wypłaty Zleceń Płatności, Zleceń Korygujących, Not korygujących oraz zatwierdzania dokumentu zgłoszenia należności z tytułu płatności dokonanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działań delegowanych samorządom województw

więcej

Nr 1107/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu mienia ruchomego posiadanego przez likwidowane Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.