Uchwały zarządu

Nr 1106/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016 w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych””

więcej

Nr 1105/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1104/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia upoważnienia do podpisania Porozumienia i składania wniosków o przekazywanie środków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji

więcej

Nr 1103/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie utworzenia w mieście Sochaczewie oddziału terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku

więcej

Nr 1102/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki oddziału terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawa

więcej

Nr 1101/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie przyjęcia projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Certyfikującej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1100/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2015 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku

więcej

Nr 1099/68/15 z dn. 25-08-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 1098/68/15 z dn. 25-08-2015

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.