Uchwały zarządu

Nr 1515/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia”

więcej

Nr 1514/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 16 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008 Priorytet III „Regionalny system transportowy” dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1513/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008, Priorytet III „Regionalny system transportowy”, dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1512/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska, gm. Maciejowice, powiat garwoliński etap I w km 30+900 do 35+000” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 1511/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie wzoru porozumienia z Mazowiecką Jednostką wdrażania Programów Unijnych dotyczącego powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

więcej

Nr 1510/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w Priorytetach: I, II, III, IV i VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM)

więcej

Nr 1509/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją w latach 2015 - 2020 projektu pozakonkursowego pt.: Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji

więcej

Nr 1508/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zawiadomień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1507/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 1506/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z zapewnieniem finansowania projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.