Uchwały zarządu

Nr 382/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem

więcej

Nr 381/131/16 z dn. 08-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia osób do reprezentowania Województwa Mazowieckiego w Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk

więcej

Nr 380/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie na zawarcie umowy najmu boiska szkolnego
 

więcej

Nr 379/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zamiany pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Gostynińskim

więcej

Nr 378/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości niezabudowanej położnej w Pruszkowie przy ulicy Partyzantów

więcej

Nr 377/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Ząbkach w rejonie ulic Kochanowskiego i Szpitalnej

więcej

Nr 376/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza

więcej

Nr 375/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kilińskiego 34

więcej

Nr 374/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jaktorów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 39+300 do km 39+340 w miejscowości Chylice Kolonia – gmina Jaktorów

więcej

Nr 373/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Rzekuń zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 7+215 do km 7+265 w miejscowości Rzekuń

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.