Uchwały zarządu

Nr 352/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Gminę - Miasto Płock zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego oraz udzielenia dotacji celowej

więcej

Nr 351/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu

więcej

Nr 350/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Płońskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filii w Płońsku

więcej

Nr 349/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert konkursowych składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego 2016 roku w zakresie kultury fizycznej

więcej

Nr 348/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert konkursowych składanych w otwartym konkursie ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 roku zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

więcej

Nr 347/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych

więcej

Nr 346/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu ostrowskiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

więcej

Nr 345/131/16 z dn. 08-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

więcej

Nr 344/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

więcej

Nr 343/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.