Uchwały zarządu

Nr 372/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bodzanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bodzanów

więcej

Nr 371/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz

więcej

Nr 370/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie upoważnienia do podpisywania, w imieniu Województwa Mazowieckiego wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowy o udzielenie dotacji oraz upoważnienia do podpisywania korespondencji w tej sprawie

więcej

Nr 369/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o.

więcej

Nr 368/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. umowy użyczenia mienia ruchomego obejmującej Firewall sprzętowy SRX 650

więcej

Nr 367/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 366/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie współorganizacji z Warszawską Szkołą Filmową w Warszawie I edycji Amatorskiego Konkursu Multimedialnego „Od juniora do seniora”

więcej

Nr 365/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Mazowieckim Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego dotyczącego współorganizacji konkursu „Szkoła Aktywna Turystycznie”
 

więcej

Nr 364/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

więcej

Nr 363/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Mazowieckiego na sztandarze Koła nr 28 im. Tadeusza Kościuszki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.