Uchwały zarządu

Nr 468/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

więcej

Nr 467/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”

więcej

Nr 466/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

więcej

Nr 465/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na Wakacje po uśmiech”

więcej

Nr 464/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie powołania osoby do Rady Nadzorczej Spółki Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

więcej

Nr 463/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

więcej

Nr 462/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Mazowieckiemu Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

więcej

Nr 461/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Mazowieckiemu Centrum Psychiatrii „DREWNICA” Sp. z o.o.

więcej

Nr 460/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej

Nr 459/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.