Uchwały zarządu

Nr 448/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

więcej

Nr 447/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2015 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 rok

więcej

Nr 446/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu

więcej

Nr 445/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

więcej

Nr 444/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016 – 2039

więcej

Nr 443/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

więcej

Nr 442/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie utworzenia w mieście Grójec Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

więcej

Nr 441/137/16 z dn. 29-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 440/137/16 z dn. 29-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.