Uchwały zarządu

Nr 458/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym przez Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce

więcej

Nr 457/137/16 z dn. 29-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce

więcej

Nr 456/137/16 z dn. 29-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie

więcej

Nr 455/137/16 z dn. 29-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie

więcej

Nr 454/137/16 z dn. 29-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Mazowieckiemu Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach

więcej

Nr 453/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie upoważnienia osób do podpisania Aneksu nr 2 do umowy zawartej w dniu 13 września 2005 r. pomiędzy Województwem Mazowieckiem a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

więcej

Nr 452/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Mazowieckiego na sztandarze Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 203 „Daniel”

więcej

Nr 451/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Walnym Zebraniu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

więcej

Nr 450/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego informacji dotyczącej umorzonych należności cywilnoprawnych oraz udzielonych przez kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego ulg za 2015 rok

więcej

Nr 449/137/16 z dn. 29-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.