Uchwały zarządu

Nr 1783/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1782/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie odszkodowań za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1781/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie odszkodowania za pomniejszenie nieruchomości o powierzchnię niezbędną do wydzielenia działek gruntu pod drogę wojewódzką w J. w wyniku scalenia i podziału nieruchomości

więcej

Nr 1780/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie przekazania Gminie Sieciechów drewna

więcej

Nr 1779/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie przekazania Gminie Młodzieszyn destruktu asfaltowego

więcej

Nr 1778/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Panu Pawłowi Cwynar – Inspektorowi Nadzoru w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

więcej

Nr 1777/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie Planu rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2026

więcej

Nr 1776/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej

Nr 1775/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-049/17, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.1. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektów: „Wymiana urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1774/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym realizowanych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na 2018 rok

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.