Uchwały zarządu

Nr 1743/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej III kadencji spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z o.o.

więcej

Nr 1742/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

więcej

Nr 1741/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Psychogeriatrii w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

więcej

Nr 1740/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Krośnicko – Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

więcej

Nr 1739/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ostrołękę przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej

więcej

Nr 1738/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej

więcej

Nr 1737/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Województwo Mazowieckie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku

więcej

Nr 1736/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli na składanie wniosków aplikacyjnych w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

więcej

Nr 1735/290/17 z dn. 14-11-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

więcej

Nr 1734/290/17 z dn. 14-11-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.