Uchwały zarządu

Nr 1753/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie umowy dotyczącej refundacji kosztów poniesionych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w związku z realizacją indywidualnego projektu kluczowego pod nazwą „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1752/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej

Nr 1751/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego i przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2018 rok

więcej

Nr 1750/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018 – 2039

więcej

Nr 1749/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2017 r.

więcej

Nr 1748/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na obsługę bankową wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego, w tym instytucji kultury

więcej

Nr 1747/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Słubice z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem

więcej

Nr 1746/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Bielsk z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem

więcej

Nr 1745/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z o.o.

więcej

Nr 1744/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie powołania osób do Rady Nadzorczej III kadencji spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z o.o.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.