Uchwały zarządu

Nr 1773/290/17 z dn. 14-11-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1772/290/17 z dn. 14-11-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1771/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie aneksu do Porozumienia w sprawie rozszerzenia działań „Polskiego Konsorcjum Bioregionów” o nowe dziedziny i utworzenia platformy współpracy o nazwie „Bioregiony Centralnej i Wschodniej Europy”

więcej

Nr 1770/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Miastu Łaskarzew pomocy finansowej w związku z usuwaniem skutków uszkodzenia kolektora ściekowego

więcej

Nr 1769/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwały „antysmogowej”

więcej

Nr 1768/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów

więcej

Nr 1767/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Puszcza Mariańska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Puszcza Mariańska

więcej

Nr 1766/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stanisławów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stanisławów

więcej

Nr 1765/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gostynin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Gostynin

więcej

Nr 1764/290/17 z dn. 14-11-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Borowie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Borowie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.