Uchwały zarządu

Nr 180/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej

więcej

Nr 179/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 – 2021  zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie: „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”

więcej

Nr 178/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego - XI edycja pn.: „Chroń naturę – nic wielkiego, zrób dla Ziemi coś dobrego”

więcej

Nr 177/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”

więcej

Nr 176/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku

więcej

Nr 175/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038 przedsięwzięć wieloletnich prowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

więcej

Nr 174/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

więcej

Nr 173/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038

więcej

Nr 172/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

więcej

Nr 171/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie konkursu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego, pn.: „Smak ekologicznej żywności” dla uczniów szkół podstawowych klas IV - VI oraz uczniów szkół podstawowych klas VII - VIII i gimnazjów klas III z terenu Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.