Uchwały zarządu

Nr 160/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

więcej

Nr 159/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w Węgrowie

więcej

Nr 158/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 157/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie przyjęcia przez Województwo Mazowieckie od Gminy Gniewoszów darowizny nieruchomości niezbędnych pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 738

więcej

Nr 156/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie przekazania Gminie Halinów prefabrykatów betonowych

więcej

Nr 155/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do wydawania opinii związanych z ustaleniem lokalizacji linii kolejowych w odniesieniu do dróg wojewódzkich krzyżujących się z planowaną linią kolejową

więcej

Nr 154/24/19 z dn. 12-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego trybu wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2019

więcej

Nr 153/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

więcej

Nr 152/24/19 z dn. 12-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia organizacji i trybu działania Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

więcej

Nr 151/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.