Uchwały zarządu

Nr 150/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

więcej

Nr 149/24/19 z dn. 12-02-2019

sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz zastępców Dyrektora Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do przetwarzania danych osobowych z prawem do udzielania dalszych upoważnień

więcej

Nr 148/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu

więcej

Nr 147/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a stowarzyszeniem Automobilklub Polski dotyczącego partnerstwa w organizacji 57. Rajdu Barbórka

więcej

Nr 146/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu

więcej

Nr 145/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku pełniącego obowiązki Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych

więcej

Nr 144/24/19 z dn. 12-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenia zamówień publicznych na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

więcej

Nr 143/24/19 z dn. 12-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych dotyczących zakupu kompleksowej usługi zapewnienia ciągłości pracy urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz jakości wydruków/kopii wykonywanych przez te urządzenia
na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

więcej

Nr 142/24/19 z dn. 12-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie dokonywania zakupów środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.