Uchwały zarządu

Nr 170/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie upamiętnienia 75 - rocznicy Powstania Warszawskiego na Mazowszu w roku 2019

więcej

Nr 169/24/19 z dn. 12-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

więcej

Nr 168/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

więcej

Nr 167/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

więcej

Nr 166/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. nr WNP-I.4131.229.2018.MPZ

więcej

Nr 165/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu odnawialnego przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

więcej

Nr 164/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części dachu w budynku znajdującym się na terenie nieruchomości położonej w Komorowie przy ul. Sanatoryjnej 1

więcej

Nr 163/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Ząbkach w rejonie ulic Kochanowskiego i Szpitalnej

więcej

Nr 162/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zambrowie przy ul. Piłsudskiego

więcej

Nr 161/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rozbiórkę niektórych urządzeń i obiektów budowlanych

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.