Uchwały zarządu

Nr 1400/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie na zawarcie kolejnej umowy najmu

więcej

Nr 1399/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 43

więcej

Nr 1398/74/19 z dn. 01-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim i Gminą Przytyk dotyczącego odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę gminną

więcej

Nr 1397/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Mazowieckiemu w Płocku na wynajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy Al. Jachowicza 30

więcej

Nr 1396/74/19 z dn. 01-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody PKN Orlen S.A. na dysponowanie nieruchomością położoną w Płocku na cele budowlane

więcej

Nr 1395/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie nieruchomości położonej w Płocku, w rejonie ulic Dobrzyńskiej i Medycznej

więcej

Nr 1394/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod drogę gminną

więcej

Nr 1393/74/19 z dn. 01-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 1392/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 1391/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.