Uchwały zarządu

Nr 1380/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie organizacji cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1379/74/19 z dn. 01-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2019 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana

więcej

Nr 1378/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie drugiego stanowiska wicedyrektora w Zespole Placówek w Gołotczyźnie

więcej

Nr 1377/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie na składanie wniosków aplikacyjnych w konkursach ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

więcej

Nr 1376/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 1375/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

więcej

Nr 1374/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000 zł

więcej

Nr 1373/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

więcej

Nr 1372/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038

więcej

Nr 1371/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie odmowy umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Fundacji Szerokie Wody w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.