Uchwały zarządu

Nr 1370/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku uchylającej uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1369/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie przekazania do uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego projektu statutu samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie”

więcej

Nr 1368/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie w bezpłatne używanie samochodów osobowych stanowiących własność Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1367/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole

więcej

Nr 1366/74/19 z dn. 01-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole

więcej

Nr 1365/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole

więcej

Nr 1364/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Zastępcy Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ds. Ekspozycji i Promocji

więcej

Nr 1363/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku podczas jego nieobecności

więcej

Nr 1362/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku podczas jego nieobecności

więcej

Nr 1361/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.