Uchwały zarządu

Nr 1545/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 do umowy zawartej w dniu 13 września 2005 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

więcej

Nr 1544/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie aneksu do umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej, samorządowej instytucji kultury Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

więcej

Nr 1543/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego oraz wyboru wniosków i udzielenia dotacji podmiotom, których wnioski zostały wybrane

więcej

Nr 1542/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1541/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie składu osobowego Komisji do spraw stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

więcej

Nr 1540/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+

więcej

Nr 1539/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie umowy o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego

więcej

Nr 1538/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel

więcej

Nr 1537/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ostrołękę, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel

więcej

Nr 1536/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.