Uchwały zarządu

Nr 1565/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

więcej

Nr 1564/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-096/19, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1563/81/19 z dn. 05-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-082/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” RPO WM 2014–2020

więcej

Nr 1562/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie szczegółowego podziału pomocy finansowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1561/81/19 z dn. 05-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1560/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach powołania lokalnej grupy partnerów w projekcie „Inteligentne narzędzia do szybkiego i łatwego zakładania firm w Europie: zasada jednorazowości” (ang. „Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge. START EASY”) w ramach programu Interreg Europa

więcej

Nr 1559/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a International Management Services Sp. z o.o. na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu

więcej

Nr 1558/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Schillera 10

więcej

Nr 1557/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej nr 3402W Boby - Gnojno położonej na terenie powiatu pułtuskiego

więcej

Nr 1556/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg gminnych nr 340413W i nr 340414W położonych na terenie powiatu pułtuskiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.