Uchwały zarządu

Nr 1084/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: Programów Profilaktyczno - Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanych w trakcie roku szkolnego; Programów na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, a w szczególności dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom niepełnosprawnym. więcej

Nr 1083/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie: Programów Profilaktyczno - Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanych w trakcie roku szkolnego; Programów Profilaktyczno - Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo; Programów na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, a w szczególności dzieci i młodzieży oraz pomoc osobom niepełnosprawnym. więcej

Nr 1082/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej

Nr 1081/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „RM-Meditrans” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. więcej

Nr 1080/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku. więcej

Nr 1079/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala im. Michała Okońskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej

Nr 1078/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu. więcej

Nr 1077/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz zatwierdzenia statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej

Nr 1076/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. Św. Łazarza w Warszawie. więcej

Nr 1075/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie przeznaczenia środków na organizację uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.