Uchwały zarządu

Nr 1074/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie porozumienia dotyczącego prowadzenia Zespołu Szkół Średnich w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 23. więcej

Nr 1073/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim z zakresu kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego w 2005 roku. więcej

Nr 1072/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004 - 2006. więcej

Nr 1071/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie wskazania Prezesa i Członka Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z o.o. więcej

Nr 1070/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na użyczenie gruntu wraz z budynkiem, położonego przy ulicy Kobyłkowskiej 1 w Wołominie. więcej

Nr 1069/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27 na wydzierżawienie części dachu budynku przy ul. Sanatoryjnej 1 w Komorowie. więcej

Nr 1068/133/04 z dn. 28-09-2004

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania likwidatora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ciechanowie. więcej

Nr 1067/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie zadań i zasad współdziałania departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w tworzeniu i utrzymaniu Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. więcej

Nr 1066/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok. więcej

Nr 1065/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.