Uchwały zarządu

Nr 1094/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie rozdysponowania środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. więcej

Nr 1093/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Parysów. więcej

Nr 1092/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Leoncin. więcej

Nr 1091/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z obchodami Dnia Papieskiego. więcej

Nr 1090/133/04 z dn. 28-09-2004

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia z Miastem Stołecznym Warszawa Porozumienia dotyczącego przyznania dotacji celowej na dofinansowanie projektu pt.: „Chopiniana” realizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. więcej

Nr 1089/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie zawarcia z Miastem Stołecznym Warszawa, Porozumienia dotyczącego przyznania dotacji celowej na dofinansowanie wydawnictw varsavianistycznych oraz przygotowania wystawy towarzyszącej sesji varsavianistycznej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy-Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego w Warszawie. więcej

Nr 1088/133/04 z dn. 28-09-2004

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 1087/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Oddział – Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze na realizację zadania pn.: „XXIX edycja Przeglądu dorobku twórców ludowych i popularyzatorów kultury ludowej oraz Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. więcej

Nr 1086/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie. więcej

Nr 1085/133/04 z dn. 28-09-2004

w sprawie zakończenia procesu likwidacji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.