Uchwały zarządu

Nr 931/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu w zakresie funkcjonowania Oddziału Neonatologii i Oddziału Ginekologiczno - Położniczego. więcej

Nr 930/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie skargi Pana Witolda Sikorskiego, z dnia 5 kwietnia 2007 r., w części dotyczącej funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie. więcej

Nr 929/39/07 z dn. 15-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 928/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Płocku, dotyczącego współorganizacji koncertu Wojciecha Dankowskiego, Chóru Kameralnego oraz Zespołu Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej z okazji V Międzynarodowego Festiwalu Płockie Dni Muzyki Chóralnej oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 927/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Politechniką Warszawską dotyczącego współorganizacji imprez kulturalnych odbywających się w ramach 40-tych jubileuszowych "Juwenaliów Płockich 2007” oraz wydatkowania środków na realizację porozumienia. więcej

Nr 926/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup koncertów zespołów: "Lady Pank", "Homo Twist", "Raz Dwa Trzy", DJ Pietrek realizowanych w ramach Juwenaliów Warszawskich 2007 - Warszawskich Uczelni Humanistycznych. więcej

Nr 925/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Stowarzyszeniem Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej "STODOŁA", dotyczącego współorganizacji imprez kulturalnych odbywających się w ramach Juwenaliów Warszawskich Studentów Politechniki Warszawskiej oraz wydatkowania środków na realizację porozumienia. więcej

Nr 924/39/07 z dn. 15-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rad Muzealnych przy muzeach, których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 923/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów koncertów kwartetu smyczkowego „Royal String Quartet” na festiwalu letnim w Genshagen w dniach 20 i 21 lipca 2007 roku. więcej

Nr 922/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie rozwiązania umowy nr 225/KP.U.I/D/06 dotyczącej udzielenia dotacji Fundacji Wspierania Twórczości Ludowej. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.