Uchwały zarządu

Nr 911/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie dofinansowania organizacji cyklu szkoleń dotyczących gospodarki odpadami w gminie Płońsk w ramach realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. więcej

Nr 910/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie dofinansowania organizacji cyklu szkoleń i przygotowania materiałów informacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów oraz prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w gminie Załuski w ramach realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. więcej

Nr 909/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu Zakład w Sierpcu w sprawie współorganizowania obchodów 50-lecia Inseminacji na Mazowszu – Zakład w Sierpcu oraz zakupu usług polegających na transporcie uczestników imprezy i wykonaniu materiałów informacyjno - promocyjnych dotyczących obchodów. więcej

Nr 908/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie zakupu usługi polegającej na wynajęciu sceny wraz z oświetleniem
na potrzeby „Święta Kwitnącej Jabłoni” odbywającego się w dniach 18 - 20 maja 2007 r. w Grójcu. więcej

Nr 907/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie pokrycia części kosztów organizacji i przeprowadzenia międzynarodowego seminarium pn. „Rola rolniczych grup producenckich w tworzeniu lokalnego partnerstwa”, które odbędzie się w Warszawie w dniu 17 maja 2007 r. więcej

Nr 906/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie pokrycia kosztów organizacji i przeprowadzenia spotkania szkoleniowo - seminaryjnego dla producentów rolnych nt. tworzenia i działalności grup producenckich, które odbędzie się w IŁOWIE w dniu 24 maja 2007 r. więcej

Nr 905/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wprowadzenia Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 2004 oraz OHSAS 18001 : 1999 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 904/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Mazowieckiego przez Instytucję Filmową ,,MAX-FILM” S.A. więcej

Nr 903/39/07 z dn. 15-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2007 dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 902/39/07 z dn. 15-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu szkolenia z zakresu wnioskowania o płatność dla beneficjentów w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.