Uchwały zarządu

Nr 941/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Państwowego Teatru Polskiego w Warszawie. więcej

Nr 940/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim, przy ul. 3–go Maja 4, wykorzystywanej na potrzeby kina „Znicz”. więcej

Nr 939/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gołdapi, przy ul. Wolności 6, wykorzystywanej na potrzeby kina „Sambia”. więcej

Nr 938/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Lublinie, przy ul. 1–go Maja 31, wykorzystywanej na potrzeby kina „Wenus”. więcej

Nr 937/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Siemiatyczach, przy ul. 11 listopada 10, wykorzystywanej na potrzeby kina „Chrobry”. więcej

Nr 936/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zambrowie, przy ul. Świętokrzyskiej 11, wykorzystywanej na potrzeby kina „Polonez”. więcej

Nr 935/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie zmian w planach finansowych dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek budżetowych Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 934/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na „Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) Województwa Mazowieckiego, zgodnie z „Wytycznymi technicznymi TBD” Głównego Geodety Kraju”. więcej

Nr 933/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o przyznanie środków na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie. więcej

Nr 932/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.