Uchwały zarządu

Nr 901/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy konsorcyjnej z partnerami projektu R4R – Regions for Research (Regiony dla badań). więcej

Nr 900/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem informacji teleadresowych i reklamowych Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 899/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu badania dotyczącego sposobów wdrażania innowacji w dużych przedsiębiorstwach na potrzeby projektu „RIS MAZOVIA – Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza”. więcej

Nr 898/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie zakupu usługi doradczo - konsultacyjnej na potrzeby projektu „RIS MAZOVIA – Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza”. więcej

Nr 897/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie zakupu usługi doradczo - konsultacyjnej z zakresu opracowania prezentacji multimedialnej dotyczącej diagnozy metodyki badań oraz wyników raportu Rozwoju innowacyjności i ambitnej przedsiębiorczości na potrzeby projektu „RIS MAZOVIA – Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza”. więcej

Nr 896/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. więcej

Nr 895/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Radomiu. więcej

Nr 894/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oznaczonych numerami 127A, 127G, 127H, 127I, lokali mieszkalnych położonych w budynkach nr 127B i 127E, działki stanowiącej drogę wewnętrzną – położonych przy ul. 3 Maja w Józefowie oraz zakupu ogłoszenia prasowego w sprawie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej

Nr 893/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach nr 8 i 9 przy Osiedlu Zalesie w Gostyninie oraz zakupu ogłoszenia prasowego w sprawie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej

Nr 892/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie potwierdzenia ważności umowy najmu zawartej pomiędzy Szpitalem im. M.Okońskiego SP ZOZ w Warszawie, a firmą SALVA MED. NZOZ spółka jawna. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.