Uchwały zarządu

Nr 891/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie na podjęcie czynności zmierzających do wynajęcia Stacji Paliw przy ulicy Woronicza 19 w Warszawie. więcej

Nr 890/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie zwolnienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z obowiązku przeprowadzenia trybu przetargu przy wydzierżawieniu części dachu budynku garażu znajdującego się na terenie nieruchomości przy ul. Woronicza 19 w Warszawie. więcej

Nr 889/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Akademii Medycznej w Warszawie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ciołka 27. więcej

Nr 888/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji Prezydenta Miasta Płocka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej

Nr 887/39/07 z dn. 15-05-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych. więcej

Nr 886/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 2 do Umowy zawartej w dniu 25 czerwca 2003 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz na wykonanie i dostarczenie elektrycznego kolejowego pojazdu szynowego typu 13 WE (EN 95.01). więcej

Nr 885/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Dyrektorowi Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. więcej

Nr 884/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie wydatkowania środków na współorganizację jednodniowej konferencji dla nauczycieli z Województwa Mazowieckiego pt. „Promocja zdrowia priorytetowym zadaniem państwa – zdrowie naszych dzieci”. więcej

Nr 883/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie zakupu trofeów szklanych dla nauczycieli informatyki – uczestników VI Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. więcej

Nr 882/39/07 z dn. 15-05-2007

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Rehabilitacji
im. prof. Mariana Weissa „STOCER” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstancinie - Jeziornie. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.