Uchwały zarządu

Nr 2034/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Kolejowemu im. dr med. Wł. Roeflera w Pruszkowie. więcej

Nr 2033/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie. więcej

Nr 2032/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie udzielenia dotacji Radomskiej Kolumnie Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Radomiu. więcej

Nr 2031/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie rozwiązania umowy Nr 58/ZD.IN/D/07 dotyczącej udzielenia dotacji Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. więcej

Nr 2030/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie rozwiązania umowy Nr 304/ZD.IS.I/D/07 dotyczącej udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zakaźnemu w Warszawie. więcej

Nr 2029/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie rozwiązania umowy Nr 149/44/ZP.I/D/06 dotyczącej udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Samodzielnemu Psychiatrycznemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. więcej

Nr 2028/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie rozwiązania umowy Nr 150/45/ZP.I/D/06 dotyczącej udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Samodzielnemu Psychiatrycznemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. więcej

Nr 2027/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie rozwiązania umowy Nr 254/ZP.IS.I/D/06 dotyczącej udzielenia dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. więcej

Nr 2026/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie zawarcia z Miastem Ciechanów umowy dotyczącej pomocy finansowej na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sanitariatów Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. więcej

Nr 2025/80/07 z dn. 02-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2007 roku na zadanie pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.