Uchwały zarządu

Nr 2074/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie zakupu usługi doradczej w zakresie analizy możliwości wykorzystania technik radiowych w budowie regionalnego systemu dostarczania usług internetowych na terenie Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2073/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu opracowania pt. „Analiza sektora optoelektroniki na Mazowszu jako źródła nowoczesnych technologii w regionie” więcej

Nr 2072/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie wypowiedzenia i ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ulicy Chmielnej 33. więcej

Nr 2071/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Miasta Węgrowa w drodze darowizny nieruchomości położonej w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 52. więcej

Nr 2070/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących z siedzibą w Radomiu przy ul. Struga 86 na usunięcie 6 drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Struga 86 w Radomiu. więcej

Nr 2069/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na użyczenie pomieszczeń, w budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie. więcej

Nr 2068/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w drodze darowizny nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Bielany przy ul. Pasymskiej 10. więcej

Nr 2067/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 12 sztuk używanych lokomotyw umożliwiających, po wyposażeniu w stosowny interfejs, współdziałanie z wagonami typu push-pull. więcej

Nr 2066/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Związkiem Chórów Kościelnych dotyczącego współorganizacji VII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów CAECILIANUM 2007 oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 2065/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania pn. ”Wykonanie wzorcowej stanicy wodnej na rzece Pilicy w Białobrzegach”. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.