Uchwały zarządu

Nr 2024/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyznania dotacji celowej Powiatom z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Współuczestniczenie w organizacji warunków wdrażania programu przeciwdziałania chorobom nowotworowym przy współpracy z MOW NFZ i samorządami powiatowymi – doposażenie pracowni mammograficznych w szpitalach powiatowych”. więcej

Nr 2023/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. więcej

Nr 2022/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do podpisania Porozumień z Miastem Płock oraz Miastem Ostrów Mazowiecka dotyczących współorganizacji imprez plenerowych o charakterze integracyjnym w ramach Programu „Mazowieckie Dni Integracyjne”. więcej

Nr 2021/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kozienice na zadanie „Budowa sztucznego lodowiska w Kozienicach (I etap)”. więcej

Nr 2020/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania seminaryjno - szkoleniowego dla producentów rolnych nt. uwarunkowań formalno - prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grup producenckich, które odbędzie się w dniu 11 października 2007 r. w Teresinie, powiat sochaczewski oraz zakupu usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia. więcej

Nr 2019/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie pokrycia kosztów organizacji szkolenia z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Ostrołęce w dniu 3 października 2007 r. więcej

Nr 2018/80/07 z dn. 02-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz udzielenia upoważnienia do podpisywania umów dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. więcej

Nr 2017/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie przyjęcia dotacji celowej ze środków Gminy Wolanów oraz upoważnienia do podpisania aneksu. więcej

Nr 2016/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na zorganizowanie konferencji inicjującej realizację projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. więcej

Nr 2015/80/07 z dn. 02-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków technicznych dla zadania zakup skanera, serwera do jego obsługi i komputerów do obróbki rastrów realizowanego w ramach projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.