Uchwały zarządu

Nr 2064/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2063/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Towarzystwem Muzycznym w Radomiu, dotyczącego współorganizacji udziału reprezentanta Mazowsza – zespołu akordeonowego Humi Accordion Band, w Światowym Konkursie Akordeonowym w Castelfidardo we Włoszech, oraz przeznaczenia środków na realizację porozumienia. więcej

Nr 2062/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Starostwem Powiatowym w Płońsku dotyczącego współorganizacji II Jesiennego Jarmarku „od pola do stołu” oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 2061/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Maciejowice, dotyczącego współorganizacji imprezy pt. „Obchody Kościuszkowskie” oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 2060/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie ufundowania nagrody pieniężnej Marszałka Województwa Mazowieckiego dla laureata Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. więcej

Nr 2059/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów organizacji koncertów muzyki Karola Szymanowskiego i warsztatów muzycznych w Saksonii-Anhalt w ramach dwustronnej współpracy kulturalnej regionów Mazowsza i Saksonii-Anhalt. więcej

Nr 2058/80/07 z dn. 02-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Białobrzeskim i Powiatem Grójeckim dotyczącego współfinansowania znakowania szlaku kajakowego na rzece Pilicy. więcej

Nr 2057/80/07 z dn. 02-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału Mazowieckiego PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. oraz wydatkowania środków przeznaczonych na zapłatę pierwszej raty ceny zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. więcej

Nr 2056/80/07 z dn. 02-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. o sprzedaży udziałów spółki Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. oraz wydatkowania środków na realizację tej umowy. więcej

Nr 2055/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia listy beneficjentów, realizowanych przez nich przedsięwzięć i kwot dotacji celowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tych przedsięwzięć w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” – Komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.