Uchwały zarządu

Nr 1994/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prac adaptacyjno - remontowych budynku położonego w Warszawie przy ul. Bolesława Chrobrego 29, oddanego w trwały zarząd Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 1993/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z produkcją filmu instruktażowego dotyczącego zasad udzielania pierwszej pomocy. więcej

Nr 1992/80/07 z dn. 02-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. więcej

Nr 1991/80/07 z dn. 02-10-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 1990/80/07 z dn. 02-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie formy i wysokości zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i upoważnienia do ich podpisania. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.