Uchwały zarządu

Nr 2187/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie materiałów promujących Województwo Mazowieckie. więcej

Nr 2186/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie danych georeferencyjnych poziomu powiatowego dla obszaru powiatu mińskiego”, jako elementu zadania „Integrowanie i harmonizacja danych georeferencyjnych”, w ramach realizacji projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Priorytet 1 ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. więcej

Nr 2185/85/07 z dn. 16-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury dotyczącej zamówienia publicznego na „Opracowanie danych georeferencyjnych poziomu powiatowego dla obszaru powiatu mińskiego, jako elementu zadania „Integrowanie i harmonizacja danych georeferencyjnych”, w ramach realizacji projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Priorytet 1 ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. więcej

Nr 2184/85/07 z dn. 16-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na: opracowanie mapy nawigacyjnej Województwa Mazowieckiego i budowę infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie w ramach realizacji projektu „Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 2183/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie wydatkowania środków na realizację zamówienia dotyczącego weryfikacji wykonania umowy 4/2007 z dnia 8 maja 2007 roku, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a firmą Geotronics Polska Sp. z o.o., oraz przeprowadzenie testów dotyczących funkcjonowania stacji referencyjnych GPS, które były przedmiotem tej umowy. więcej

Nr 2182/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie układu wykonawczego budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 2181/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Pilawa, dotyczącego współorganizacji imprezy pt. „Powitanie jesieni” oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 2180/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z organizacją prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas VI Międzynarodowego Forum „Rejon podmoskiewski: wypoczynek i turystyka”, które odbędzie się w dniach 7 - 9 listopada 2007 r., we Wszechrosyjskim Centrum Wystawowym w Moskwie. więcej

Nr 2179/85/07 z dn. 16-10-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w I półroczu 2007 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane. więcej

Nr 2178/85/07 z dn. 16-10-2007

w sprawie zakupu usługi przygotowania i wydania artykułu promującego Województwo Mazowieckie w wydawnictwie promocyjnym „WARSAW BUSINESS GUIDE”. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.