Uchwały zarządu

Nr 2379/92/07 z dn. 20-11-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej

Nr 2378/92/07 z dn. 20-11-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. więcej

Nr 2377/92/07 z dn. 20-11-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. więcej

Nr 2376/92/07 z dn. 20-11-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w formie długoterminowego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) i emisji obligacji przez Województwo Mazowieckie na pokrycie deficytu w latach 2007- 2009. więcej

Nr 2375/92/07 z dn. 20-11-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej

Nr 2374/92/07 z dn. 20-11-2007

w sprawie formy i wysokości zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i upoważnienia do ich podpisania. więcej

Nr 2373/92/07 z dn. 20-11-2007

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. więcej

Nr 2372/92/07 z dn. 20-11-2007

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie 200 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. więcej

Nr 2371/92/07 z dn. 20-11-2007

w sprawie Listu intencyjnego w sprawie wspólnych prac nad uruchomieniem projektu pn. „Samorządowy Program Finansowania Rozwoju Infrastruktury Mazowsza”. więcej

Nr 2370/92/07 z dn. 20-11-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na zakup usług świadczonych przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego w 2007 r. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.