Uchwały zarządu

Nr 259/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie organizacji wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych na terenie Województwa Mazowieckiego w 2010 roku.
więcej

Nr 258/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na usługę polegającą na dostawie materiałów promocyjnych z nadrukiem zawierającym informacje teleadresowe i reklamowe Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 257/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na druk materiałów informacyjno – promocyjnych z nadrukiem zawierającym informacje teleadresowe i reklamowe Województwa Mazowieckiego, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 (RPO WM) – „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
więcej

Nr 256/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy dla osób ubiegających się
o uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz egzaminy językowe
w marcu i kwietniu 2010 roku.
więcej

Nr 255/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie pokrycia kosztów udziału Samorządu Województwa Mazowieckiego
w Międzynarodowych Targach Turystycznych MAP Le Monde à Paris w Paryżu, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM) – „Mazowsze Chopina markowym produktem turystycznym Województwa Mazowieckiego”.
więcej

Nr 254/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie zakupu usługi polegającej na wynajmie sal do przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w 2010 roku. więcej

Nr 253/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie zakupu usługi wynajmu autokarów na egzaminy praktyczne dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych. więcej

Nr 252/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie zakupu usług polegających na opracowaniu szablonów w formie elektronicznej, drukowaniu identyfikatorów dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz ich foliowaniu. więcej

Nr 251/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie zakupu Uroczystego Koncertu z okazji 200 - lecia urodzin Fryderyka Chopina, z udziałem chóru i orkiestry festiwalu „W Krainie Chopina”, który odbędzie się w Brochowie 22 lutego 2010 r. inaugurując projekty: „Powiat Sochaczewski Stolicą Kulturalną Mazowsza 2010”, VI edycję Festiwalu Muzycznego „W krainie Chopina”,
a także Obchody Roku Chopinowskiego na Mazowszu.
więcej

Nr 250/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną dotyczącego współorganizacji prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas zagranicznych imprez targowych organizowanych przez Polską Organizację Turystyczna i Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej
w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM) – „Mazowsze Chopina markowym produktem turystycznym Województwa Mazowieckiego”.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.