Uchwały zarządu

Nr 239/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie zakupu usługi polegającej na dokonaniu podziału nieruchomości położonej
w Płońsku przy ul. Zajazd 6.
więcej

Nr 238/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania Gminie Bielsk w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 540 z drogą powiatową Nr 5201W w miejscowości Zągoty. więcej

Nr 237/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie oraz pokrycie kosztów organizacji jednodniowego seminarium szkoleniowego pt. „Obowiązki użytkownika urządzeń
i instalacji zawierających PCB – wykorzystywanie, dekontaminacja, unieszkodliwienie”.
więcej

Nr 236/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie oraz pokrycie kosztów organizacji jednodniowego seminarium szkoleniowego pt. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
z terenu województwa mazowieckiego – Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032, sposoby przeprowadzania inwentaryzacji, sprawozdawczość
oraz możliwości pozyskiwania środków z WFOŚiGW w Warszawie”.
więcej

Nr 235/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla członków zespołów egzaminacyjnych Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie działającej przy Marszałku Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 234/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie zakupu usługi polegającej na opracowaniu graficznym i zamieszczeniu artykułu dotyczącego promowania odnawialnych źródeł energii przez Województwo Mazowieckie w Dodatku regionalnym do miesięcznika „Czysta Energia”. więcej

Nr 233/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Garwolin na lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017”. więcej

Nr 232/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Miasta Mława na lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017”.
więcej

Nr 231/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. więcej

Nr 230/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego
na obwody łowieckie”.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.