Uchwały zarządu

Nr 249/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną dotyczącego współorganizacji prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas krajowych imprez targowych w 2010 roku
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 (RPO WM) – „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
więcej

Nr 248/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem
i Gminą Ożarów Mazowiecki w sprawie współorganizacji koncertu poetycko-muzycznego „Wagon Wspomnień” oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia.
więcej

Nr 247/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”. więcej

Nr 246/323/10 z dn. 09-02-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania jednostek samorządu terytorialnego
z obszaru województwa mazowieckiego do realizacji w 2010 roku programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.
więcej

Nr 245/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2010-2011 projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy
o sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013.
więcej

Nr 244/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Podwyższaj swoje umiejętności na kursach CKU” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki – Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie i udzielenia pełnomocnictwa Krzysztofowi Dąbrowskiemu
– Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie.
więcej

Nr 243/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., jako zarządcy, administrowania parkingiem dozorowanym w systemie „Parkuj i Jedź”- w miejscowości Brwinów w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. więcej

Nr 242/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” na dzierżawę części terenu przyległego do budynku Przychodni przy ul. Śliskiej 5 o łącznej powierzchni 165 m2 na rzecz Firmy „KASKADA” Sp. z o.o. więcej

Nr 241/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu niemieszkalnego znajdującego się
w budynku na Osiedlu Zalesie 9 w Gostyninie.
więcej

Nr 240/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie zakupu usługi polegającej na dokonaniu podziału nieruchomości położonej
w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.