Uchwały zarządu

Nr 229/323/10 z dn. 09-02-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na obsługę rachunku bankowego Województwa Mazowieckiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz kredytu w rachunku bieżącym dla Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 228/323/10 z dn. 09-02-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z tytułu opłaty za działania agenta procesowego w imieniu i na rzecz Województwa Mazowieckiego w związku z emisją przez Województwo Mazowieckie obligacji oferowanych przez Deutsche Bank AG Oddział w Londynie. więcej

Nr 227/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r. więcej

Nr 226/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok. więcej

Nr 225/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie organizacji Olimpiady Wiedzy dotyczącej promocji zdrowia dla uczniów biorących udział w programie „Szkoła Promocji Zdrowia”. więcej

Nr 224/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Płocku.
więcej

Nr 223/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. więcej

Nr 222/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Województwa Mazowieckiego w 2010 roku w obszarze promocja zdrowia i polityka społeczna - Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno
– terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. „Pogodne Lato”.
więcej

Nr 221/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Województwa Mazowieckiego w 2010 roku w obszarze promocja zdrowia i polityka społeczna - Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno
– terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. „Na wakacje
po uśmiech”.
więcej

Nr 220/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na obsługę delegacji zagranicznych w 2010 roku. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.