Uchwały zarządu

Nr 1050/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie w roli partnera do projektu „Wysokie kompetencje kadry oświatowej kluczem do sukcesu ucznia i słuchacza ZS Nr 3 oraz CKU w Wyszkowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ‑ Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ‑ Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz udzielenia pełnomocnictwa Krzysztofowi Dąbrowskiemu ‑ Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie.

więcej

Nr 1049/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie wysokości opłat za egzaminy wstępne oraz zajęcia dydaktyczne w zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego     w roku szkolnym 2010/2011.

więcej

Nr 1048/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia „Projektu planu finansowego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie na 2010 rok.”

więcej

Nr 1047/350/10 z dn. 25-05-2010

w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2009 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie.”

więcej

Nr 1046/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów związanych z organizacją
IX Mazowieckiego Forum Samorządowego.

więcej

Nr 1045/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zorganizowania uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, która odbędzie się w dniu 25 marca 2010 r.

więcej

Nr 1044/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup pakietu komunikacyjnego (informacyjnego) na potrzeby uczestnictwa Samorządu Województwa Mazowieckiego
w Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach 2010 odbywających się w dniach 17 ‑ 20 lutego 2010 r. w Norymberdze.

więcej

Nr 1043/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na wykonaniu zabudowy stoiska oraz usług dodatkowych na potrzeby organizacji stoiska Samorządu Województwa Mazowieckiego podczas Międzynarodowych Targów Produkcji Ekologicznej BioFach 2010 odbywających się w dniach 17 ‑ 20 lutego 2010 r.
w Norymberdze
.

więcej

Nr 1042/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Społecznym Instytutem Ekologicznym w sprawie współorganizacji ekspozycji producentów z Województwa Mazowieckiego „Stół Darów Ziemi
‑ Tradycyjne Klimaty” oraz zakupu usługi polegającej na wynajmie zabudowy
na potrzeby stworzenia ekspozycji „Alei Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych” podczas festynu Dzień Ziemi odbywających się na Polu Mokotowskim w Warszawie
w dniu 25 kwietnia 2010 roku.

więcej

Nr 1041/350/10 z dn. 25-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie składki za członkowstwo Województwa Mazowieckiego w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w 2010 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.